Các công nhân phải treo mình giữa trời bằng các sợi cáp, đối mặt với nhiều nguy hiểm để lau sạch kính bên ngoài tòa nhà cao nhất thế giới.