[Kênh14] - Mặc dù chỉ tham gia với tư cách khách mời trong 3 giây nhưng cuối cùng cảnh quay có mặt chị í cũng bị cắt khỏi phim. Hic...