Ngồi ở góc chợ với nhiều gói thuốc lớn nhỏ, những “lăng băm” chỉ cần nhìn người là đoán bệnh và tuyên bố có thể chữa bách bệnh, kể cả bệnh nan y, ung thư, tiểu đường…