Huyện Minh Thành, tỉnh An Huy (Trung Quốc) đang thí điểm chương trình dạy kiến thức cảnh sát giao thông cho thiếu nhi.