Được sự đề nghị của lãnh đội đoàn vật Việt Nam, công an Hàn Quốc đã hứa sẽ phối hợp cùng Interpol tìm kiếm 3 VĐV vật Việt Nam trốn ở lại nước này.