Hanoinet- Một nhân viên cảnh sát Nhật 27 tuổi vừa phải ra hầu tòa vì tội ăn trộm đồ lót của phụ nữ và sàm sỡ nữ sinh.