Ở cấp 5, tức là cấp độ cao nhất, siêu bão Irma đang càn quét một số quốc gia Caribe và có thể sẽ ập vào bang Florida của Mỹ cuối tuần này.

Thế Long (tổng hợp)