Băng cướp lừng danh bị truy nã trên toàn thế giới đã chạy trốn đến sa mạc chết. Những tưởng đây sẽ là nơi chúng có thể trốn tránh sự truy tìm của pháp luật, nhưng chúng đã nhầm. Vì người chịu trách nhiệm tóm gọn tất cả Bang của bọn chúng đã đến!