(HNMO) – Thông tin trên vừa được nêu ra tại loạt bài báo khoa  học về thiếu dinh dưỡng ở bà mẹ, trẻ em đăng trên Tạp chí y học quốc tế hàng đầu Lancet.