Lính cứu hỏa chiều qua đã cứu được 61 người Trung Quốc khỏi tòa cao ốc đang bố cháy Jingwei360, cao 100 m và có 29 tầng tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.