Cạo râu tuy là công việc hằng ngày của mọi người đàn ông nhưng không phải ai cũng biết làm đúng cách.