(VietNamNet) - Ngày hôm nay, UBCK và Bộ Tài chính đã trình lên Chính phủ đề xuất cấp bách để cứu thị trường chứng khoán.