Hanoinet - Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 1906/BXD-HĐXD hướng dẫn việc cấp phép xây dựng tạm có thời hạn cho nhà ở riêng lẻ trong đô thị đối với khu vực đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện.