(VTC News) - Mâu thuẫn với bố mẹ trong việc xin tiền đi học nghề cắt tóc, Thắng (ở quận Long Biên, Hà Nội) đã mua 100 nghìn tiền xăng về đóng cửa, cắt tay đòi tự thiêu.