Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông báo về dự kiến tình hình thiếu điện trong mùa khô năm nay và kế hoạch cắt giảm điện luân phiên tại nhiều địa phương cho đến khi có tiểu lũ mãn về vào tháng 6.