Nghiện ma túy, Thanh cùng Kiệm ở thành phố Lào Cai đã 9 lần đào trộm dây cáp điện trị giá gần 500 triệu đồng đem bán lấy tiền chích ma túy.