Mồi cho con cá lớn cũng thuộc loại 'hàng khủng' và cá mập đã mắc bẫy khi lao lên đớp mồi.