Giúp cô nàng nhỏ bé câu được các con cá khổng lồ bằng cần câu phép thuật thần kỳ nhé.