Trả lời 7 câu hỏi để xem bạn hiểu tình hình làng game tuần qua như thế nào.

Webgame Ngọa Long sẽ cho thử nghiệm lần đầu vào ngày nào?

* Click vào các phương án trên để trả lời. Nếu đúng, sẽ được tiếp tục tham gia trả lời câu hỏi tiếp theo.