Tác phẩm Cầu Long Biên-Ngày và đêm của nhóm tác giả Lại Thành Tín, Lê Anh Quyến và Đặng Ngọc Tú (sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) đã đoạt giải nhất cuộc thi Đánh thức không gian, do Hội đồng Anh và Báo Thể thao Văn hóa đồng tổ chức.