(BNS) Sự sôi động của thị trường bất động sản Việt Nam nhiều năm được các tập đoàn kinh tế nước ngoài đánh giá là một địa điểm đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, thực tế phát triển của thị trường này đang đặt các nhà...