Công ty Cavico xây dựng cầu hầm (thuộc Công ty Cavico Việt Nam) thông báo đạt 20,1 tỷ đồng lợi nhuận năm 2008...