Các chợ hoa xuân Bính Thân 2016 của thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) rất nhiều loài hoa đẹp, cây cảnh quý, nhưng đến cuối ngày cuối cùng của năm vẫn còn không ít chậu cây hoa cảnh tiền triệu ế chỏng chơ; hàng trăm cành đào bị vứt làm... củi.

Cay canh tien trieu e chong cho, dao Tet gom lam... cui - Anh 1

Cay canh tien trieu e chong cho, dao Tet gom lam... cui - Anh 2

Cay canh tien trieu e chong cho, dao Tet gom lam... cui - Anh 3

Hàng trăm cành đào phai bị vứt lại làm củi tại chợ hoa xuân thành phố Lào Cai Bính Thân 2016 do không có hoa hoặc đã bị chết khô.

Cay canh tien trieu e chong cho, dao Tet gom lam... cui - Anh 4

Chậu hoa mẫu đơn Trung Quốc chẳng có ai hỏi mua, hoa tàn.

Cay canh tien trieu e chong cho, dao Tet gom lam... cui - Anh 5

Đào cổ thụ cũng bị nhổ khỏi chậu, vứt chỏng chơ.

Cay canh tien trieu e chong cho, dao Tet gom lam... cui - Anh 6

Cay canh tien trieu e chong cho, dao Tet gom lam... cui - Anh 7

Hàng trăm cành đào phai bị vứt lại làm củi tại chợ hoa xuân thành phố Lào Cai Bính Thân 2016 do không có hoa hoặc đã bị chết khô.

Cay canh tien trieu e chong cho, dao Tet gom lam... cui - Anh 8

Chậu hoa mẫu đơn Trung Quốc chẳng có ai hỏi mua, hoa tàn.

Cay canh tien trieu e chong cho, dao Tet gom lam... cui - Anh 9

Đào cổ thụ cũng bị nhổ khỏi chậu, vứt chỏng chơ.