(CafeF) - Gói thầu thuộc Công trình Bến phà Tam Hiệp , huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Thời gian thực hiện trong vòng 333 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.