Ca sĩ Canada Celine Dion (ảnh) sẽ biểu diễn liveshow tại Trung Quốc vào tháng 4.2008 và đã chính thức gửi bài hát vào danh sách tranh cử ca sĩ sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc Olympic 2008.