Cuối tuần qua, một loạt hãng tin lớn nhỏ đồng loạt chạy tít CEO của tập đoàn ô tô Mỹ General Motors (GM) sẵn sàng từ chức theo yêu cầu của Nhà trắng.