Căn cứ thông báo số 382/TB-VSD ngày 04/02/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CFC như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông ; - Mệnh giá: 10.000 đồng; - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2010; - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2010; - Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010; - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được nhận 01quyền biểu quyết ; - Thời gian thực hiện: 20/03/2010; - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty (Số 9 đường Nguyễn Trọng Kỷ, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Theo HNX Các tin liên quan CFC: 9 tháng năm lãi 9,4 tỷ đồng, EPS là 5.790 đồng