"Phục kích" mãi, cuối cùng PV Nhịp sống số cũng đã có cơ hội bắt chuyện với Hoa khôi trí tuệ Việt Nam Nguyễn Vân Hà...