Cây lô hội (nha đam) là loại cây thuốc làm đẹp da, mượt tóc. Nhưng ngoài ra, lô hội không đơn thuần ...