PN -Ngày 27/5, Bộ GD-ĐT công bố TP.HCM sẽ chấm 63.417 bài thi tự luận kỳ thi tốt nghiệp THPT cho các tỉnh Đồng Nai (30.172 bài), Đắk Nông (5.179 bài), Tiền Giang (13.534 bài) và Bình Thuận (14.532 bài). Trong khi đó, 65.579 bài thi tự luận của thí sinh TP.HCM sẽ được vận chuyển và bàn giao cho năm đơn vị khác chấm là Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An, Tây Ninh và Vĩnh Long, mỗi tỉnh chấm từ 12.000-15.500 bài.

Ngoài TP.HCM, các đơn vị có số lượng bài thi lớn là Hà Nội với 83.727 bài thi, được chia cho năm đơn vị chấm là Bắc Giang, Hà Nam, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc; Thanh Hóa có 56.795 bài thi, ba đơn vị chấm là Hà Nội, Hà Tĩnh, Ninh Bình; Nghệ An có 44.602 bài thi, hai đơn vị chấm là Hà Tĩnh, Thanh Hóa. M.Nhật