(Chinhphu.vn) - Trong thời gian qua, một số đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tổ chức liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông không đúng qui định. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường hợp trên phải khẩn trương chấn chỉnh công tác liên kết đào tạo đại học, cao đẳng.

Chấn chỉnh liên kết đào tạo đại học, cao đẳng để đảm bảo chất lượng giáo dục - Ảnh minh họa

Cụ thể, các đại học, học viện, cao đẳng có tổ chức liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng không được liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông ngoài cơ sở đào tạo để cấp bằng cao đẳng, đại học hệ chính qui.

Các trường chỉ liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo qui định tại Điều 46 Luật giáo dục 2005 và chỉ cấp bằng tốt nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc tổ chức đào tạo liên thông thực hiện theo qui định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 6/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, xử lý các trường liên kết đặt lớp không đúng qui định.

Một số biện pháp xử lý vi phạm sẽ được áp dụng như: Chuyển sinh viên đang học các lớp liên kết trái qui định sang các trường khác đủ điều kiện trên cùng địa bàn để đào tạo; Trừ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 đối với các trường vi phạm qui định; Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương kiểm điểm và xử lý kỷ luật tập thể và cá nhân để xảy ra sai phạm theo qui định.

Thùy Trang