[Kênh14] - Thật là một tuần đầy biến động trên bảng doanh thu phòng vé tại Bắc Mỹ.