Những sai lầm ngớ ngẩn nhất trên sân cỏ phần lớn thuộc về những người trấn giữ khung thành. Họ có thể để bóng lọt qua chân, có thể tự dưng đứng im như trời trồn»»