Thời điểm này, nhiều DN đã công bố mức thưởng Tết cho cán bộ công nhân viên, có nơi thưởng tới vài chục triệu đồng, nơi thì 5-7 triệu đồng. Người lao động ở những nơi này phấn khởi ra mặt. Thế nhưng, không ít giáo viên đang lo không biết sắm Tết kiểu gì?