"Suốt một năm âm thầm tận tụy với nghề để cuối năm tết đến chỉ nhận được khoản tiền thưởng 100.000 đồng. Chút lòng thơm thảo mừng tuổi cha mẹ già dịp năm mới nghĩ cũng khó!”.