(HHT_Online) Sư Tử thích những câu chuyện vui nhí nhảnh và hơi mê tín một tẹo, không sao, chúng làm cho bạn tự tin và an tâm về một ngày mới tốt đẹp !!!