Ngày 24/03/2010 Sở GDCK Hà Nội đã có quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Xây dựng Constrexim 8 với nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: CTCP Đầu tư và Xây dựng Constrexim 8 - Mã chứng khoán: CX8 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) - Số lượng chứng khoán niêm yết: 1.858.960 cổ phiếu - Giá trị chứng khoán niêm yết: 18.589.600.000 đồng