Năm nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) lớn nhất tại Việt Nam sẽ tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác nâng cao chất lượng dịch vụ vào ngày 21/11 tại Hà Nội.