Tại một tỉnh nông nghiệp xa xôi – tỉnh Lào Cai của Việt Nam, một số máy điện thoại công cộng dùng chung đang được thay thế bằng các kết nối WiMax băng rộng tốc độ cao và điện thoại công nghệ VoIP phục vụ hàng nghìn người dân. Ở nông thôn Campuchia, một mạng di động 3G/UMTS đang được triển khai để...