24H.COM.VN - Tính chung cho năm 2008, tổng số PC đã phân phối trên toàn cầu là 302,2 triệu máy, tăng 10,9% so với năm 2007. Vị trí của các hãng sản xuất trên thị trường không hề thay đổi.