Thị trường dịch vụ IT của châu Á, mà dẫn đầu là Ấn Độ, sẽ đạt tốc độ tăng trưởng trung bình mỗi năm không dưới 10% và cán ngưỡng 55,9 tỷ USD vào năm 2011.