ạc pó chiếu mỗi năm nó chắc di chuyển được vài cm . đợi đến lúc nó đè được lên châu âu rồi , chắc con người cũng đã tuyệt chủng từ bao giờ rồi :d

Thế có nghĩa là châu âu bị đè lên và phủ lấp bởi châu phi ạ??? Không biết bác nhà báo này lấy nguồn ở đâu nhỉ. Em ở châu Âu chả thấy đài báo nói gì cả :Thinking: Chắc lại giống cái Atlantic nhỉ? . ạc pó chiếu mỗi năm nó chắc di chuyển được vài cm . đợi đến lúc nó đè được lên châu âu rồi , chắc con người cũng đã tuyệt chủng từ bao giờ rồi :d