[Kênh14] - Mọi người kể cả bà ngoại của anh cũng đã đến chung vui.