Trong lúc thắp hương, do chủ nhà sơ suất, ngọn lửa phát ra từ bát hương đã làm cháy gian nhà cấp 4 ở Hoàng Mai, Hà Nội.