Bắt đầu từ tháng 9, khi dòng nước lũ hung bạo từ thượng nguồn đổ ào ạt về sông Đà, cũng là thời điểm Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở cửa xả nước vào lòng hồ, thì xóm vạn chài có đến 20 chiếc tàu, thuyền, bè gỗ của những gia đình từ Sông Hà (Hà Tây cũ) đã gần 20 năm nay neo đậu co cụm phía cuối lòng hồ sông Đà.