(VTC News) - Nhờ làn sóng “mua xe chạy thuế”, lượng xe nhập khẩu trong tháng 3 tăng nhẹ lên khoảng 2.500 chiếc với giá trị kim ngạch 60 triệu USD, tương đương với tổng giá trị của 2 tháng đầu năm.