Hỏi

small_9706.jpg Cơ quan tôi là cơ quan Nhà nước đang tiến hành chuyển đổi sở hữu. Tôi ký hợp đồng không thời hạn từ năm 1997, đến nay tôi chưa đến tuổi nghỉ hưu và bị đưa vào diện lao động dôi dư thì chế độ, chính sách áp dụng đối với trường hợp của tôi là như thế nào? (Đinh Văn Nam, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội)