SGTT - ThS Nguyễn Mạnh Khải, giảng viên đại học Nông nghiệp Hà Nội vừa nghiên cứu thành công chế phẩm sinh học, giúp làm chậm quá trình chín trái cây. Kết quả thử nghiệm diện rộng cho thấy, chế phẩm này có thể làm chậm quá trình trái cây chín từ 18 – 20 ngày so với chín tự nhiên, đồng thời còn giúp cây trồng tăng khả năng đậu trái và mọng nước.

Theo ông Khải, etylen là một loại hormon thực vật tự nhiên ảnh hưởng đến sự chín của trái cây. Chế phẩm sinh học ông nghiên cứu được có thể hạn chế quá trình nội sinh etylen của trái cây, nhờ đó trái cây sẽ chậm chín hơn, giúp cho việc vận chuyển, hay cất giữ được lâu nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và an toàn. Tăng thời gian lưu thông trên thị trường, mang lại lợi ích cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. Hiện chế phẩm đang hoàn tất các thủ tục để thương mại hóa ra thị trường. Hương Trần