Chỉ là một đốm sáng trên bảng đồng hồ nhưng khi chiếc đèn “check engine” này sáng lên, có nghĩa động cơ đã bị lỗi...Chi tiết...