24H.COM.VN - The Blues đã nhận gáo nước lạnh khi bị ngôi sao người Argentina từ chối lời đề nghị chuyển sang Anh thi đấu.